Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Chuyển nhà vì chán cái tay già hú !

 Đã vài tháng nay, tay già hú cứ lằng nhằng mấy cái mã miếc ký tự vớ vẩn làm mất thời gian mà chả để làm gì cho gia chủ. Bạn bè muốn còm cứ phải nhập mã theo dõi này nọ khiến bán bè chán nản ít tới thăm.
 Tìm một mảnh đất mới trên Google để xây cái nhà khác, đón bạn bè đến cùng uống rượu, bàn chuyện nhân tình thế thái cho vơi bớt tâm sự.
 Mời các anh em bạn bè nhà rỗi cứ tới nhà tôi uống rượu ngâm thơ, ngắm hoa ngắm vườn, ngắm chim muông ca hót.
 Gia chủ luôn giang rộng tay đón bạn hiền đến cùng đàm đạo.

 Vila tại trung tâm " giải trí quốc tế Tuần châu " khi gặp bão vừa mới rồi.

1 nhận xét: