Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Đồng hành cùng ngư dân bám biển.Bác Nguyễn Quang A đã có ý kiến : in áo có gạch chéo hình chữ U mà khựa vẽ trên Biển Đông.


Số tiền mua áo tuy ít ỏi nhưng cũng phần nào hỗ trợ được ngư dân khi lập thành quỹ. Đồng thời áo được in ra, nhiều người mặc sẽ giúp việc tuyên truyền về biển đảo của nước nhà tích cực nhất, áo này sẽ đi khắp tận hang cùng ngõ hẻm của đất Việt và khắp Thế giới.


Đó đúng là một ý kiến nhỏ mà mang lại hiệu quả lớn. Các đoàn thể, hội sinh viên học sinh, thanh niên phụ nữ đâu rồi, hãy thực hiện ngay những việc nhỏ đơn giản này. Các doanh nghiệp quả đấm thép đâu, hãy trích quỹ ra để thể hiện lòng yêu nước đi nào.

Chúng ta cũng nên tự hỏi : tại sao các ý tưởng tích cực và cụ thể như vậy lại ít và thậm chí không bao giờ được các đoàn thể hội đoàn của nhà nước nghĩ ra được nhỉ ? hay là trí tuệ và nhân tố có thể làm thay đổi Thế giới không bao giờ có được ở những đám đông ăn lương ngân khố ?
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét