Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Tàu khựa dụng phim về cuộc chiến đánh Việt nam năm 1979

Mời bà con và các tướng lãnh xem phim này để phát biểu về anh bạn láng giềng 16 chữ vàng, 4 tốt nhé.


http://www.youtube.com/watch?v=s5Vthu6AQnM&feature=player_embedded

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét