Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Thông báo

Mời quý khách đến thăm nhà Lê Dũng ghé luôn vào số nhà mới đổi như sau :
quehuongcualua.blogspot.com

Đây chỉ là những bổ sung nhỏ của chủ nhà vì lâu ngày quá, cái biển tên của phố phường khu xóm cũng cần phải đại tu, sơn phết lại. Không có trở ngại gì đối với Quý khách thăm nhà.
Nếu ai muốn xem những bài cũ thì xin vui lòng cứ vào địa chỉ nhà cũ, tuy nhiên cần vượt tường lửa để xem, đây là những điều bất khả kháng đối với chủ nhà. Địa chỉ cũ :
dunglepower.bogspot.com

Trân trọng,

Lê Dũng

1 nhận xét: